Miljö och hållbarhet

Storgatans allservice vill värna om miljön och våra anställdas hälsa. Vi har under hösten tagit bort gamla medel och utbildat vår personal i att använda nya probiotiska medel. Vi tror att alla kan göra lite för miljön och att även vårt lilla företag kan bidra. Våra kunders hemmiljö blir en hälsosammare miljö att vara i. Alla eventuellt negativa effekterav kemikalier har tagits bort. Vi är stolta över förändringen, här följer mer info om våra nya medel

COPYRIGHT © 2018 DEVELOPED BY HARALD BILLSTEIN