Dödsbon och värdering

Vi hjälper till med värdering, förmedling och uppköp av dödsbo i hela skåne. Givetvis hjälper vi även till med tömning och städning av dödsbo. Vi använder oss av handelskammaren utsedda värderingsmän samt vid behov anlitar auktionshus. Kontakta oss så kommer vi ut kostnadsfritt och utefter ert behov hittar vi den bästa lösningen.

COPYRIGHT © 2018 DEVELOPED BY HARALD BILLSTEIN